18452321 1352846198126981 1137532546 O 18452764 1352845051460429 1171693840 O 18452192 1352845054793762 1812860427 O 18452176 1352845018127099 1962138556 O 1 18472131 1352845004793767 937977784 O 18493310 1352847794793488 1672232233 O 18493296 1352845131460421 1627993275 O 18493024 1352847748126826 2009263337 O 18472650 1352845048127096 1645502994 O 18472261 1352845021460432 938162269 O 18472190 1352847768126824 1406143854 O 18472131 1352845004793767 937977784 O (1) 18471821 1352847774793490 1512961273 O 18471821 1352847741460160 1331323037 O 18452321 1352846198126981 1137532546 O (1) 18452192 1352845054793762 1812860427 O (1) 18451988 1352845084793759 698908244 O 18427051 1352845101460424 1081079721 O 18427044 1352847234793544 820346436 O

Blwyddyn 3 a 4 - Mrs N Thomas


Thema Tymor yr Haf 2017 Blwyddyn 3 a 4    

Thema Tymor y Haf-  Ein Hamgylchedd Rhyfeddol

SummerTerm Theme- Our Amazing Environment

 

Iaith

Language

Tasgau darllen, chwedlau/Fables

Stori Antur/ Adventure Stori

Dyddiadur cymeriad o chwedl/ Diary- character

Perswâd: hysbyseb/ Persuasion- Advert

Perswâd: llythyr ffurfiol/ Formal Letter writing

Astudio Barddoniaeth/  Poetry

Maths

 Gwerth lle/Place Value

Deall adio a thynnu/ Understanding  addition and subtraction

Arian/Money

Gwneud penderfyniadau, gwirio canlyniadau/ decision making and corrections.

Mesurau, gan gynnwys problemau/ Measure and problem solving.

Siâp/ shape

Rhesymu am rifau neu siapiau/ Reasoning about numbers or shapes.

Arwynebedd a chyfaint Ongl a safle

Ffracsiynau, degolion, canrannau a chymhareb/ Fractions, decimals, percentages and ratios.

Gwyddoniaeth

Science

Habitat  

Keeping warm

Hanes

History

Mythau a Chwedlau /Fables

Daearyddiaeth

Geography

Lleoliad/ Location

Addysg Grefyddol

Religious Education

Crefydd y byd.

Celf

Art

Amgylchedd/Environment

Cerdd

Music

 Canu/Singing

A.G

P.E

Athleteg/ Athletics

DT

Adeiladu/Modelu /Construction / Modeling

TGCH/ICT

HWB +

ABCH/PSE

SEAL