Gwisg Ysgol


Rydym yn annog ein disgyblion i wisgo gwisg ysgol bob dydd. Teimlwn bod hyn yn fodd o sicrhau parch ac agwedd gadarnhaol at yr ysgol. Mae'r wisg ysgol ar gael o siopau Igam- Ogam a Relm.

I berfformiadau cyhoeddus e.e. cor yr ysgol, bydd yr ysgol yn darparu crys a thei. Gofynnir yn garedig i chi eu dychwelyd i'r ysgol, yn lan cyn gynted a phosib ar ol y perfformiad.