Clybiau


Clwb Brecwast

Cynhelir clwb brecwast yn ddyddiol rhwng 8.00y.b. a 8.50y.b. Mae'r clwb yn agored i bob disgybl.

Cofiwch: Gweinir y frecwast olaf am  8.35 y.b.

Clwb ar ôl Ysgol

Mae'r  Clwb ar ôl Ysgol ar agor rhwng 3.30y.p a 5.29 y.p. o ddydd Llun tan ddydd Iau.

 

£2.50 3.30 pm. - 4.25 pm.
£5.00 3.30pm p.m. - 5.25 pm.

 

Mae snac a diod yn cael eu darparu.

Disgwylir i chi fwcio lle a thalu o flaen llaw.

Cysylltwch gyda Tanya Jones yn yr Ysgol ar 01558 822796

Clwb Coginio

Cynhelir clwb coginio bob nos Fercher.

Am rhagor o fanylion siaradwch gyda Mrs Morgan neu Mrs O'Hara. 

Urdd

Mae Clwb yr Urdd yn cael ei gynnal bob dydd Mercher rhwng 3.30pm a 4.30pm. Mae'r clwb hwn yw hyrwyddo'r iaith Gymraeg ac mae'r disgyblion yn cael eu annog i wneud yr holl weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gennym ystod o weithgareddau, gan gynnwys crefftau, bingo, gyrfa chwilen, gweithgareddau chwaraeon, gemau bwrdd a cwisiau. Ar gyfer disgyblion sydd â diddordeb mewn perfformio, mae yna cyfleoedd i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod.

Am fwy o wybodaeth siaradwch â Mrs Walters.

Clwb Chwaraeon

Mae Clwb Chwaraeon yn cael ei gynnal bob dydd Mercher rhwng 3.30pm a 4.30pm. Mae'r clwb hwn yw annog plant i gymryd rhan a mwynhau gweithgareddau chwaraeon.

Am fwy o wybodaeth siaradwch â Miss Jones.