sunshine

Lleolir yr Ysgol ym mhentref Ffairfach ar gyrion tref hanesyddol Llandeilo.

Mae'r Ysgol yn darparu addysg ar gyfer plant 4-11 mlwydd oed.

DERBYNIADAU 

Derbynnir plant yn llawn amser i'r Ysgol ar ddechrau'r tymor y maent yn 4 mlwydd oed. Fodd bynnag, bydd yr Ysgol yn trefnu sesiynnau i gyflwyno'r plant i amgylchedd yr Ysgol cyn y dyddiad derbyn. Bydd rhain yn cynnwys sesiynnau bore, prynhawn a chinio.

I wneud cais i fynychu Ysgol Ffairfach, mae'n angenrheidiol i lenwi Cais Ar-Lein, sy'n cysylltu'n uniongyrchol a'r Adran Derbyniadau, Adran Addysg Sir Gaerfyrddin.  

Dilynwch y ddolen isod. Mae'n rhaid eich bod wedi darllen Llawlyfr Derbyniadau Ysgolion a thicio'r bocs i ddangos eich bod wedi gwneud hyn, cyn bydd y cais yn cael ei dderbyn. Os oes gennych unrhyw amheuon, neu cwestiynnau ymhellach, cysylltwch a'r Ysgol. 

http://www.carmarthenshire.gov.uk/Cymraeg/addysg/ysgolion/Derbyniadau/Pages/Home.aspx 

 

AMSERLEN YR YSGOL 

8.00yb - Clwb Brecwast (dewisol)
8.50yb - Mynediad i'r Ysgol
9.00yb - Dechrau'r Ysgol
10.30yb - Amser Chwarae
12.00 - Cinio
1.00yp - Sesiwn Prynhawn yn dechrau
2.15yp - Amser Chwarae
3.30yp - Diwedd y Prynhawn
3.30-5.30yh - Clwb Gofal (dewisol)

Am wybodaeth ymhellach ynglyn a'r Clwb Brecwast neu Clwb Gofal, cysylltwch a'r Ysgol. 

Os nad yw cynnwys y wefan yma yn ateb eich cwestiynnau, cysylltwch a'r Pennaeth ar 01558 822796