sunshine

Croeso i Ysgol Ffairfach

 Image (2)

 

 

 

 

 

"Cyd- weithio, Cyd- lwyddo"

 

Datganiad Gwelediagaeth yr Ysgol

'Ysgol lle mae pob plentyn yn bwysig a lle mae'r dysgu ac addysgu â phwrpas, yn heriol ac yn llawn hwyl gan sicrhau bod safonau yn codi ac yn cael eu cynnal. Mae gan yr ysgol ymrwymiad i ddarparu addysgu ysbrydoledig sy'n datblygu dysgwyr hyderus ac annibynnol sy'n rhan annatod o'u cymunedau. Mae disgyblion yn cymryd perchnogaeth o'u dysgu ac yn falch o'u cyflawniadau, sy'n eu paratoi at fywyd Gymru fodern.'

 

Mr Gethin Richards

Pennaeth