Cartref
Digwyddiadau
Dyddiadur
Gwybodaeth
Llythyron
Staff / Cysylltwch
Comenius
Gallery
Croeso i Ysgol Gynradd Ffairfach!  

Apel bocs 'sgidiau
Tachwedd 2014

Ymweliad ' Comenius' a
La Croisille sur Briance,
Limoges - Hydref 2014

PRESENOLDEB 100% YN YSTOD Y FLWYDDYN.
DA IAWN!LLONGYFARCHIADAU!!
Phoebe Davis - Pencampwraig Traws Gwlad Dyfed

      


CLICIWCH AR YR OLYGFA AM LUNIAU O LANGRANNOG


LLONGYFARCHIADAU I'R CANLYNOL AR GYFLAWNI COFNOD O  BRESENOLDEB 100% YN YSTOD TYMOR YR HYDREF 2013

   


   DISGYBLION O YSGOL FFAIRFACH Â ENILLODD WOBRAU YN Y GYSTADLEUAETH GREFFT GWYL Y SYNHWYRAU

YMWELIAD Â PHLAS DINEFWR.
CLICIWCH AR Y LLUN YSBRYDOL UCHOD.
 


CLICIWCH UCHOD I WELD LLUNIAU O'R PLANT YN CANU
DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN
CLICIWCH PUDSEY

DIWRNOD PRYSUR!!!!

TWRNAMENT RYGBI YR URDD, BAGS 2 SCHOOL , YMWELIAD O PUDSEY A CROESO MAWR I BABIS FFAIRFACH.Digwyddiadau
Sign In